Tekstversie

Startpagina

De oplossing voor het veiligstellen en verzekeren van de alimentatie.

Hoe zeker is uw alimentatie?
De afspraken over de partner- en kinderalimentatie, zoals vastgelegd in de echtscheidingsconvenant, zijn bindend. Dit wil echter niet zeggen dat ze voor de hele alimentatieperiode vaststaan. Integendeel, als de persoonlijke omstandigheden van één van beide ex-partners daartoe aanleiding geven, is wijziging van de alimentatieregeling mogelijk.

Bij overlijden houdt de alimentatiebetaling op.
Dit geldt ook voor de kinderalimentatie. De partner die geheel of gedeeltelijk op de alimentatie is aangewezen, loopt hierdoor het gevaar van een forse inkomensterugval. U kunt de alimentatie verzekeren met de Alimentatieverzekering en de alimentatiebetaling voor de duur van de alimentatieperiode zeker gestellen.

Verzeker daarom uw alimentatie.
Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan is het raadzaam de financiële risico’s rond de alimentatieregeling tijdens de echtscheidingsprocedure af te dekken met een alimentatieverzekering. Met de alimentatie verzekering kunt u de alimentatiebetaling voor de gehele alimentatieperiode veiligstellen. De premie is bovendien bescheiden.

Bespreek de alimentatieverzekering ook eens met uw echtscheidingsbemiddelaar. Mogelijk kan deze u nader informeren over het verzekeren van de alimentatie.

Cijfers echtscheiding

In 2006 was de gemiddelde leeftijd bij echtscheiding van de man 44,1 jaar, en van de vrouw 41,1 jaar. Er waren in 2006 12 vrouwen jonger dan 20 jaar op de datum van de echtscheiding.

Bron: CBS juli 2007
Alimentatie verzekeren

sitemapExecution OnlyDisclaimer